Craving for “Bread”

Will be doing One Meal A Day and a Prayer Fast starting tomorrow ASH wednesday until the observance of the Holy Week.

Madalas, we only focus on our foods, physical activities and habits. We do everything we can, everything we think right, but we still fail. Saan tayo nagkukulang? Nagkukulang tayo sa Pag-Asang nagmumula sa Diyos.

There are two types of people based on our Pastor.

  1. Mga taong nais ng pagbabago at ginagawa nila ito sa panamagitan lamang ng kanilang kakayanan at lahat ng bagay na abot ng kanilang kaunawaan. Ngunit hindi nila sinasama ang Diyos sa kanilang mga plano. They do it all alone, only with all their strength and understanding.
  2. Meron namang mga taong dasal ng dasal sa Panginoon, humihingi ng pagbabago at Pag-asa, ngunit ayaw magsakripisyo, mag-effort, at makibahagi sa pagbabagong yun.

Both of these are made to fail.

Anumang pagbabago ang nais natin, pisikal at kalusugan, antas ng pamumuhay, relasyon sa kapwa at maging pagbabagong para sa lipunan, let us not all learn to #sacrifice, #participate, and #Surrender to the Lord.

Author: docfiatencio

MD, Instant Mom, Cancer Warrior, God's work in progress

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: