Jesus walks with us

Nagkatawan siyang tao upang tayo ay tubusin sa kasalanan.

He walked on our shoes except that He did not sin because He conquered sin.

He suffered as flesh so that we will remember it forever every time we are tempted to do evil things for the sake of our comfort.

Sa totoo lang, I never go out of my comfort zone. Okay na ako sa okay lang basta mahalaga sakin di ako nahihirapan, sure akong di ako masasaktan, at hindi ako mapapagod.

I was self-centered. Dapat “ako muna”.

Learning everything that God had sacrificed for us; He sacrificed His only begotten son, and learning everything that Jesus have gone through in flesh, para matupad ang kalooban ng Ama, at alang alang sa pag-ibig Niya sa atin, I began to find joy in my own sacrifices.

Marami pa akong hindi tuluyang naiiwan, ngunit masaya akong unti-unting nababago dahil sa Diyos, at para sa Diyos.

God ain’t calling us to be perfect. But, He is calling us to grow in our wisdom, mature in our ministry, and sacrifice our comfort if our comfort means stagnation in Faith.

Tunay na may suffering sa pagpapalaganap ng gawa ng Diyos, sapagkat pinakamadali maging isa sa kasalanan. Pinakamadali mabuhay ng para sa sarili lamang.

Suffering sanctifies us. Just as we are sanctified because of Jesus.

Author: docfiatencio

MD, Instant Mom, Cancer Warrior, God's work in progress

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: